Pan Jan Nowak inwestuje na giełdzie za pośrednictwem pewnego biura maklerskiego. Za każdą zrealizowaną transakcję kupna lub sprzedaży biuro pobiera prowizję w wysokości 1,5% wartości transakcji.
Pan Nowak zainwestował 20 000 zł kupując 480 akcji spółki A po 12,5 zł za akcję a resztę przeznaczył na kupno akcji spółki B po 20 zł za akcję. Osobno zapłacił prowizję.
Po pewnym czasie, gdy za akcje spółki A płacono po 16 zł 40 gr, a akcję spółki B wzrosły o 18% w stosunku do ceny kupna, pan Nowak złożył w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Zanim jednak zlecenie zostało wykonane, akcje spółki B potaniały o 5% w stosunku do ostatnio notowanej ceny.
Oblicz :
a) Ile akcji spółki B kupił pan Jan?
b) po jakiej cenie zostały sprzedane akcje spółki B?
c) o ile procent wzrosła cena akcji A?
d) jaką kwotę otrzymał pan Jan po sprzedaży wszystkich akcji ?
e) W jakiej wysokości zapłacił prowizję ?
f ) Jaki zysk ( w złotówkach oraz procentowy) osiągnął pan Jan na tej transakcji ?

Z góry dziękuję, za rozwiązanie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:57:13+01:00
Pan Jan Nowak inwestuje na giełdzie za pośrednictwem pewnego biura maklerskiego. Za każdą zrealizowaną transakcję kupna lub sprzedaży biuro pobiera prowizję w wysokości 1,5% wartości transakcji.
Pan Nowak zainwestował 20 000 zł kupując 480 akcji spółki A po 12,5 zł za akcję a resztę przeznaczył na kupno akcji spółki B po 20 zł za akcję. Osobno zapłacił prowizję.
Po pewnym czasie, gdy za akcje spółki A płacono po 16 zł 40 gr, a akcję spółki B wzrosły o 18% w stosunku do ceny kupna, pan Nowak złożył w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Zanim jednak zlecenie zostało wykonane, akcje spółki B potaniały o 5% w stosunku do ostatnio notowanej ceny.
Oblicz :
a) Ile akcji spółki B kupił pan Jan?
20 000 zł-inwestycja
480 akcji spółki A po 12,5 zł =480*12,5=6 000zł
a resztę na ak. spółki B po 20 zł : 20 000-6 000=14 000zł
14 000zł:20zł=700 akcji

b) po jakiej cenie zostały sprzedane akcje spółki B?
118%*20zł=1,18*20=13,60zł
95%z13,60zł=0,95*13,60=22,42zł

c) o ile procent wzrosła cena akcji A?
12,50 wzrost do 16 zł 40 gr
wzrost o 3,90zł
3,90/12,50 *100%=31,2%

d) jaką kwotę otrzymał pan Jan po sprzedaży wszystkich akcji ?
480*16,40 zł+700*22,42zł=7872zł+15694zł=23566zł

e) W jakiej wysokości zapłacił prowizję ?
prowizje od kupna:1,5%z20 000zł=0,015*20000zł=300zł
prowizje od sprzedaży:1,5%z23566zł=353,49
300zł+353,49zł=653,49zł

f ) Jaki zysk ( w złotówkach oraz procentowy) osiągnął pan Jan na tej transakcji ?
zysk:23566zł-20000zł-653,49zł=2912,51zł
2912,51zł/20000zł *100%=14,56%
2009-11-11T19:44:33+01:00
A
20 000 zl - inwestycja
480 akcji spolki A po 12,5 zl =480 x 12,5 = 6 000 zl
a resztę na akcje spolki B po 20 zł : 20 000 - 6 000 = 14 000 zl
14 000 zl:20 zl = 700 akcji

b
118% x 20 zl = 1,18 x 20 = 13,60 zl
95% z 13,60 zl = 0,95 x 13,60 = 22,42 zl

c
12,50 wzrost do 16 zl 40 gr
wzrost o 3,90zl
3,90 :12,50 x 100% = 31,2%

d
480 x 16,40 zl + 700 x 22,42 zl = 7872 zl + 15694 zl = 23566 zl

e
prowizja od kupna - 1,5% z 20 000 zl = 0,015 x 20000 zl = 300 zl
prowizje od sprzedazy - 1,5% z 23566 zl = 353,49 zl
300 zl + 353,49 zl = 653,49 zł

f
zyski - 23566 zl - 20000zl - 653,49 zl = 2912,51 zl
2912,51 zl : 20000 zl x 100% = 14,56%