Zad.1
Stosując metodę krzyżową oblicz stężenie procentowe octu stosowanego do marynaty grzybów wiedząc, że rozcieńczamy wodą ocet 10% a stosunek masy octu do wody wynosi 1:4

Zad.2
Przedstaw i opisz schemat wiązania w cząsteczce Br2.

Zad.3
Przedstaw reakcjami (5 metod) otrzymywanie siarczanu(VI)sodu.

1

Odpowiedzi

2011-07-05T01:44:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1.
1g 10%................................x - 0
.........................x%
4g 0%.................................10 - x
1/4 = x/10-x
10 - x = 4x
10 = 5x
x = 2%

Zad2.
W cząsteczce Br2 występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane (atomowe). Różnica elektroujemności wg skali Paulinga wynosi zero. Tworzenie się wiązania polega na równocennym uwspólnieniu pary elektronowej (po jednym elektronie od każdego bromu). W ten sposób każdy atom bromu posiada oktet elektronowy.

Zad3.
H₂SO₄ + 2Na---->Na₂SO₄ + H₂
H₂SO₄ + Na₂O ---> Na₂SO₄ + H₂O
H₂SO₄ + 2NaOH---->Na₂SO₄ + 2H₂O
SO₃ + Na₂O---->Na₂SO₄
SO₃ + 2NaOH---->Na₂SO₄ + H₂O

1 5 1