Odpowiedzi

2009-11-11T13:30:26+01:00
1914

3 sierpnia - powstaje I Kompania Kadrowa, zalążek Legionów Polskich

14 sierpnia - wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydaje manifest obiecujący zjednoczenie pod berłem cara po zakończeniu wojny ziem polskich i nadanie im autonomii

28 lipca - po zabójstwie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez serbskiego nacjonalistę Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Początek I wojny światowej

1915

30 lipca - wojska Austro-Węgier zajmują Lublin. Później utworzono tam Generalne Gubernatorstwo Lubelskie

5 sierpnia - wojska niemieckie wkraczają do Warszawy. Następnie ustanowiono Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

1 września - bitwa pod Gorlicami, przerwanie frontu rosyjskiego

15 listopada - ponowne otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

1916

21 lutego - początek bitwy pod Verdun. W "piekle Verdun" wojska francuskie i niemieckie wzajemnie się dziesiątkują

6 grudnia - państwa centralne powołują w Polsce Tymczasową Radę Stanu

25 grudnia- car Mikołaj II wydaje rozkaz z obietnicą niepodległej Polski

1917

3 marca - początek rewolucji w Rosji

9 lipca - żołnierze Legionów Polskich odmawiają złożenia przysięgi na wierność cesarzowi i zostają internowani

22 lipca - w wyniku kryzysu przysięgowego Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostają aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu

6 kwietnia - Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę Niemcom

1918

7 października - Rada Regencyjna ogłasza niezależność Polski od Niemiec i Austro-Węgier

11 listopada - uznanie niepodległości Polski, kapitulacja Niemiec

22 listopada - Józef Piłsudski zostaje tymczasowym naczelnikiem państwa. Po raz pierwszy użyto nazwy Republika Polska, co symbolizowało odejście od ustroju monarchistycznego

1919

18 stycznia - w Paryżu rozpoczyna się konferencja pokojowa po I wojnie światowej

14 lutego - polski atak na Berezę Kartuską, początek wojny polsko-bolszewickiej

20 lutego - uchwalenie przez Sejm tzw. małej konstytucji

28 czerwca - podpisanie przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji traktatu wersalskiego ustanawiającego nowy porządek polityczny po I wojnie światowej

1920

21 stycznia - w Paryżu zakończyła się konferencja pokojowa po I wojnie światowej. Wzięło w niej udział 27 zwycięskich państw, pominięto m.in. Niemcy i Austrię

12-15 sierpnia - polsko-bolszewicka bitwa warszawska, zwycięska dla Polaków, nazwana cudem nad Wisłą. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę

15 listopada - powstaje Wolne Miasto Gdańsk, Polska odzyskuje dostęp do Morza Bałtyckiego

1921

17 marca - Sejm uchwalił konstytucję marcową

18 marca - traktat ryski, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką i ustalił wschodnią granicę Polski

20 października - decyzja Rady Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska między Polskę a Niemcy
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:33:45+01:00
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze będą właściwie bezsilne.

11 Listopada 1918 r. po trzech rozbiorach i 123 latach niewoli odrodziło się Niepodległe Państwo Polskie. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy do dziś.
Tego dnia zakończyła się pierwsza wojna światowa, z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach Polski, ale i całej Europy.- Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. (...) Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej - mówił wtedy Józef Piłsudski.Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. W całym kraju będą trwały uroczystości upamiętniające to wydarzenie, a w szkołach zorganizowane zostaną specjalne apele.
5 4 5
2009-11-11T13:36:27+01:00
Niemcy podpisali zawieszenie broni kończącej działania Wielkiej Wojny i tak po ponad 120 latach Polska odzyskała niepodległość.
4 3 4