Do szkolnego klubu Tęcza należy 36 chlopców i 24 dziewczynki.
a)do klubu tęcza należy 10 procent wszystkich dziewcząt i 20 procent chłopców w szkole.Ile uczniów jest w tej szkole.O ile procent mnej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt.
b)po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 procent.O ile procent wzroała liczba członków Tęczy.

3

Odpowiedzi

2009-11-11T13:32:14+01:00
A)

24 dziewczyn to 10%
0,10 *x=24/ :0,10
x=240

36 chłopców to 20%
wszystkich chłopców w szkole
0,20*x=36 / :0,20
x=180

liczba uczniów w szkole:
240+180=420

240-180/240*100=60/240*100=600/24=25%

Odp.W tej szkole jest 420 uczniów.Chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt.

b)
84-60=24
60 - 100%
24 - x
x=((24*100%)/60 =40%
2009-11-11T13:45:34+01:00
A)
a - ilość dziewcząt w tej szkole
b - ilość chłopców w tej szkole

a * 10 / 100 = 24
10a = 2400
a = 240

b * 20 / 100 = 36
20b = 3600
b = 180

240 + 180 = 420

100-p - szukany procent

240 * p / 100 = 180
240p = 18000
p = 75

100 - 75 = 25
odp: W tej szkole jest 420 uczniów. Chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt.

b)
p-100 - szukany procent
60 * p / 100 = 84
60p = 8400
p = 140
140 - 100 = 40%
odp: Liczba członków Tęczy wzrosła o 40%.
2009-11-11T13:54:31+01:00
A) 10% z 24
20% z 36
100% - 240
100% - 180
240+180=420
240-180=60
60 = 25%
B)24/60 x 100% = 40%