Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:31:49+01:00
Władza to w najszerszym znaczeniu tego słowa zdolność świadomego wpływania na zachowania innych ludzi w celu ich modyfikowania.
W przypadku każdej władzy dają się wyróżnić trzy istotne elementy – musi być ktoś, kto wydaje polecenia (czyli podmiot władzy), ktoś, kto ma je wykonywać (czyli podporządkowany władzy), i wreszcie musi istnieć sfera, którą dana władza obejmuje. Podmiot władzy swój tytuł do rządzenia może opierać na sile – niepodporządkowanie się grozi zastosowaniem przez niego przymusu i sankcji. Władza może też wynikać nie z siły, ale z autorytetu. Szczególną formą władzy jest władza polityczna, czyli zdolność do podejmowania i egzekwowania decyzji dotyczących całych społeczności. Choć jednak państwo ma prawo legalnie korzystać ze środków przymusu, jego władza nie powinna opierać się wyłącznie na sile – stabilność i trwałość każdej wspólnoty zależy w dużym stopniu od tego, czy obywatele będą uważali jej władze za legalne, czyli prawomocne i obdarzone autorytetem. Jest to, według klasyfikacji socjologa Maxa Webera, tak zwana władza legalna. Weber mówi o dwóch innych rodzajach władzy politycznej – władzy tradycyjnej, gdzie posłuszeństwo wynika z przekonania o jej odwiecznym, tradycyjnym charakterze, i władzy charyzmatycznej, której ludzie podporządkowują się, wierząc w niezwykłe umiejętności przywódcy.
34 1 34
2009-11-11T13:33:32+01:00
W kulturze średniowiecznej obowiązywał kodeks rycerski, którego przesłanki są aktualne aż po dzień dzisiejszy, a więc mają charakter uniwersalnych zasad. W zmieniającym się świecie wartości takie, jak honor, szacunek, wiara, lojalność, ochrona biednych i etyczne postępowanie są stałe, dlatego też można wyciągnąć wniosek, iż są uniwersalne. To samo tyczy się kultury, ponieważ opiera się ona na wartościach wyznawanych przez jej twórców a więc ludzi.
94 4 94