Zad.1
Podaj po trzy przykłady ciał znajdujących się w stanie:
a)stałym-
b)ciekłym-
c)gazowym-
zad.2
Przyporządkuj podane pniżej postacie wody do odpowiednich stanów skupienia:
woda,lód,szron,para wodna,snieg,rosa,mgła
-----Stan stały-----Stan ciekły-----Stan gazowy(lotny)-----


zad.3
W jaki stanie skupienia w temperaturze pokojowej znajdują się substancje:
ocet,srebro,sok pomarańczowy,powietrze,węgiel kamienny,cyna,złoto,olej słoneczniowy?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:39:05+01:00
Zad 1
a - plastik, drewno, szkło
b - woda, ocet, olej,
c - azot, tlen, wodór, para wodna

zad 2
stały - lód, szron, snieg
ciekły - woda, rosa
gazowy - para wodna, mgła

zad 3
ocet - ciekły
srebro - stały
sok pomarańczowy - ciekły
powietrze - gazowy
węgiel kamienny - stały
cyna - stały
złoto - stały
olej słoneczniowy - ciekły
4 5 4