Przeczytaj zadanie Diofantosa i rozwiąż je.
Suma dwóch liczb wynosi 20, a suma kwadratów tych liczb wynosi 208. Jakie to liczby?
Wskazówka : Żauważ, że jedna z szuikanych liczb musi być mniejsza od 10. Można ją więc zapisać w postaci 10 - x. W jakiej postaci można zapisać drugą z szukanych liczb?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:42:26+01:00
Jedną liczbą będzie 8 a drugą 12
4 1 4