Liczba naturalna n jest większa od 1. Suma dwóch kolejnych liczb parzystych, zapisana w postaci wyrażenia algebraicznego, jest równa:
A. 2n + 4n
B. n + (n + 2)
C. 2n + (2n + 2)
D. 2n + 2 * (n + 2)

Kto to umie to proszę o rozwiązanie całego zadania. ;p

2

Odpowiedzi

2009-11-11T13:47:24+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:05:38+01:00
Odp C. Jeżeli dodamy do siebie dwie jednakowe liczby naturalne otrzymamy zawsze liczbę parzystą, więc 2n jest liczbą parzystą. Kolejna po niej liczba parzysta jest o 2 większa, więc wynosi 2n + 2, skąd suma obu tych liczb jest równa 2n + (2n + 2).
2 5 2