Odpowiedzi

2009-11-11T14:30:09+01:00
A) analiza i interpretacja:

- na samym początku pojawia się poetyckie westchnienie „ach”, wyrażające pewne emocje podmiotu lirycznego,

- adresatem lirycznym jest przyjaciel poety,

- podmiot liryczny mówi o nieuchronności śmierci i konieczności pozostawienia wszystkiego, co człowiek ukochał,

- mowa jest także o daremności walki z przemijaniem, chorobą, starością,

- pojawiają się motywy mitologiczne (Pluton, Tytios, Gerion, Styks, Kocyt, Danaidy, Syzyf) - nasuwają skojarzenia ze śmiercią i z faktem, że nie da się jej przebłagać,

- na różne sposoby wyrażone zostało w tekście przekonanie o nieuchronności śmierci - „wszyscy będziemy musieli przepłynąć” Styks, wszyscy kiedyś odejdą, przeminą.

b) funkcje środków artystycznych:

- apostrofa do przyjaciela czyni wiersz bardziej prywatnym, a refleksje stają się w ten sposób bardziej charakterystyczne,

- w apostrofie na samym początku tekstu pojawia się powtórzenie – dwukrotnie podmiot liryczny powtarza imię adresata, co wzmacnia emocje, ukierunkowuje uwagę odbiorcy,

4 1 4