Odpowiedzi

2009-11-11T14:09:29+01:00
Jak narysowac wykres takiej funkcji:

a) y=sin^2(x)-cos^2(x)=-cos2x
rysujesz wykres cos
potem go wzgledem osi x odbijasz
potem nowy wykres ściskasz jak sprężynę wzdłuż osi x dwa razy.
b) y= sin(x)*cos(x)=1/2 sin2x
czyli rysujesz sinus wykres, potem go 2 razy ściskasz jak sprężynę wzdłuz osi x( czyli okres wynosi teraz Π) a potem ściskasz 2 razy wzdłuż osi y, czyli max wynosi teraz 1/2 , a min -1/2