Odpowiedzi

2009-11-11T20:44:03+01:00
Impresjonizm,jest to kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany w latach 60. XIX w. we Francji, którego celem było maksymalne zbliżenie do natury oraz subiektywne utrwalanie zjawisk jednostkowych. Główne tematy, takie jak pejzaż i martwa natura, należało namalować tak jak się je dostrzegało w danej chwili, respektując zamgloną warstwę powietrza i eliminując zarówno koloryt lokalny, jak również czerń cienia, który w malarstwie impresjonistycznym był utrwalany w błękitach.
Malarze:
Camille Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir, Claude Monet
1 1 1
2009-11-11T22:40:18+01:00
Impresjonizm w sztuce -Impresjonizmem nazywamy kierunek w malarstwie i rzeźbie ostatniego trzydziestolecia XIX i początku XX wieku. Istotą tego stylu było subiektywne utrwalenie wrażeń jednostkowych oraz zbliżenie się do natury. Impresjonizm opierał się na obserwacjach zmian w wyglądzie przedmiotów w zależności od natążenia i rodzaju światła, pory dnia lub roku itd. Impresjoniści tworzyli swe dzieła głównie w plenerze, utrwalali swoje bezpośrednie Wrażenia zmysłowe, które oparte były na wnikliwych studiach nad wzajemnym stosunkiem światła i koloru (których konsekwencją było odrzucenie Zasady barw lokalnych i zastąpienie źródła światła grą refleksów). Nurt ten cechowały: swobodna Technika malarska, Nowa Konstrukcja obrazu , szkicowość, prowadząca do stopniowej dematerializacji przedmiotów przez zagubienie modelunku i zatarcie konturów. Tematyka: pejzaż, martwa Natura, rzadziej wystąpowały kompozycje figuralne (scena rodzajowa, a także portret, akt).

malarze;
Claude Monet (1840 – 1926)
Auguste Renoir (1841 – 1919)
Edgar Degas (1834 – 1917)
Cezanne Paul (1836-1906)
Courbet Gustave (1819-1877)
Degas Edgar (1834-1917)
Delacroix Eugene (1798-1863)
Gauguin Paul (1848-1903)
Gierymski Aleksander (1850-1901)
Gogh Vincent van (1853-1890)
Ingres Jean Auguste Dominique (1780-1867)
Malczewski Jacek (1854-1929)
Matejko Jan (1838-1893)
Monet Claude (1840-1926)
Podkowiński Władysław (1866-1895)
Toulouse-Lautrec Henri de (1864-1901)
Manet Edouard (1832-1883)
1 5 1