Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:22:08+01:00
Po smierci Henryka I w 935 roku , na tronie niemieckim zasiadł jego syn Otton I. Od poczatku swojego panowania borykał się on z problemami wewnatrzpaństwowymi.Kiedy obejmował tron sytuacja w państwie była na tyle niepokojąca, że groziło to wybuchem wojny domowej.Otton I swoje rzady podzielił niejako na 2 filary.Pierwszym była hierarchia kościelna.Jej przedstawiciele stali się lennikami króla niemieckiego w dązeniu do feudalizacji.Reprezentowali oni interesy monarchy i byli mu absolutnie posłuszni.Wielkie znaczenie miała tez polityka kościelna Ottona który zamierzał stworzyć swój kościół ,ale taki aby był całkowicie podporządkowany państwu.Mianowani przez króla spośród bliskich mu osób biskupi...z czasem stali się jego lojalnymi poddanymi i wykonawcami jego wszelkich nakazów, a co najważniejsze jego polityki.Ottonowi udało się także włączyć kościół i jego organizacje w działania mające na celu podporządkowanie sobie Słowian, których nie tylko walką lecz także religią usiłowano włączyć w granice państwa niemieckiego.Drugim filarem była jego rodzina-jej członkowie droga powiazań dynastycznych za przyzwoleniem króla, weszli w posiadanie ziem księstwa co zapewniło im byt i utrzymanie.Podstawą władzy cesarskiej za panowania Ottonów były państwa niemieckie.W ciagu kolejnych lat władza cesarza ulegała stopniowemu osłabieniu,a przyczyna był postepujacy proces decentralizacji.Coraz wieksze poparcie i znaczenie zdobywali książęta i feudałowie niemieccy.Nie byli oni niestety przychylni rządom Ottonów(ekspansja na wschodzie).Szanse dla państwa widzieli jedynie w polityce skierowanej na wschód.Za panowania Ottonów przewage zdobył feudalizm.W wyniku tzw nadań lennych miedzy królem a jego wasalami zaczęły sie tworzyc zależności , a taki stan rzeczy nie wpływał korzystnie na stabilnośc i siłę władzy cesarskiej.Z czasem doszło do tego ze to własnie panowie feudalni decydowali o kandydacie do tronu cesarskiego osłabiając w ten sposób władze państwa ale tez i całe panstwo.......................................................