1) Uczniowie otzrymali 4 probówki w których znajdowały sie nastepujace tlenki:
SiO2, MgO, SO3, K2O. Na jaki kolor zabarwi się uniwersalny papierek wskaźnikowy po dodaniu di nich wody destylowanej? Uzasadnij swoje przewidywania, pisząc odpowiedznie równania reakcji.

2) Uczniowie otrzymali 4 probówki, w ktorych znajdowaly sie nastepujące tlenki: N2O, SrO, P4O10, Na2O. Na jaki kolor zamarwi sie uniwercalny papierek wskaźnikowy po dodaniu do nich wody destylowanej?
Uzasadnij swoje przewidywania pisząc odpowiedzie równania reakcji.

1

Odpowiedzi

2009-11-13T23:14:24+01:00
Jeśli w równaniu występuje w produktach H+, papierek jest czerwony, jeśli OH- - niebieski.
SiO2 - papierek pozostanie żółty
MgO + H2O ==> Mg2+ + 2OH- niebieski
SO3 +H2O ==> 2H+ + SO4-- czerwony
K2O + H2O ==> 2K+ + 2 OH- niebieski
N2O - papierek pozostanie żółty
SrO + H2O ==> Sr2+ + 2OH- niebieski
P4O10 + 6H2O ==> 12H+ + 4PO4--- czerwony
Na2O + H2O ==> 2Na+ + 2OH- niebieski
:)