Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:15:52+01:00
W roku 1980 rolnictwo stanowiło 36% PKB, w roku 1994 - 6% , a w 2006 roku - 3,9% , czyli jego udział zmniejszał się. Podobnie działo się z przemysłem i budownictwem. W 1980r. wynosiło ono 51%, w roku 1994 - 38% , a w roku 2006 - 22,1%. Jedynie udział usług w PKB zwiększył się. W roku 1980 stanowiło ono jedynie 13% , w roku 1994 wzrosło do 56%, a w roku 2006 stanowiło ono już 74% PKB. Działo się tak, ponieważ w roku 1980 w Polsce panował komunizm, usługi były więc mało rozwinięte. Kraj był prorolniczy - władza dla ludu. Większość dostępnych wtedy usług była państwowa. Budowano wiele mieszkań gdyż występowała masowa migracja ludzi ze wsi do miast. Po upadku komunizmu sytuacja uległa zmianie. Pojawiło się coraz więcej prywatnych przedsiębiorstw oferujących różne usługi, dlatego też na wykresie zauważamy ich procentowy wzrost udziału w PKB.
1 5 1