Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T13:57:51+01:00
Papier wytwarza się na maszynie papierniczej z odpowiednio przygotowanej zawiesiny włókien głównie roślinnych, w wodzie. Jeśli zawiesina zawiera włókna surowe, to ulegają one flokulacji przed procesem formowania na sicie. Z takich włókien otrzymuje się słaby papier o brzydkim i nieregularnym przezroczu. W celu polepszenia właściwości papieru włókna poddaje się procesowi skracania miażdżenia lub dodaje się substancje zapobiegające flokulacji. Właściwą strukturę i wytrzymałość uzyskuje papier z właściwie spilśnionych włókien. Jeśli papier jest wytwarzany z kilku półproduktów włóknistych, to dozuje się je, przed lub po ich zmieleniu, w odpowiednich proporcjach. Do tak skomponowanej masy dodaje się także różne dodatki organiczne i mineralne, tak zwane dodatki masowe.

Oczyszczona i przesortowana masa jest podawana ciągłym strumieniem na sito maszyny papierniczej, gdzie ulega częściowemu odwodnieniu. Po zejściu z sita wstęga papieru, za pomocą filców, zostaje wprowadzona do sekcji prasowej gdzie następuje dalsze odwadnianie wstęgi. Usunięcie reszty wody odbywa się w części suszącej maszyny składającej się z cylindrów suszących i/lub cylindra połyskowego. Następnie papier poddaje się gładzeniu na gładziarce oraz zaklejaniu powierzchniowemu dyspersją skrobiową w prasie klejarskiej. W końcowym etapie wstęga zostaje chłodzona na cylindrach chłodzących i nawiana na nawijarce

2009-11-11T13:58:29+01:00
Papier produkuje sie z drewna a dokladne z celulozy