Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:01:02+01:00
1.Korzystam ze stworzonych możliwości do nauki.
2.Znam własne prawa i obowiązki, respektujemy prawa innych.
3.Wywiązuję się z powierzonych obowiązków.
4.Szanujemy otaczających nas ludzi.
5.Jestem kulturalni, koleżeńscy i tolerancyjni wobec innych.
6.Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy.
7.Pomagamy młodszym i słabszym.
8.Przestrzegamy norm i zasad przyjętych w szkole i w klasie ( przepisy porządkowe obowiązujące w szkole i na lekcjach w-f ).
9.Szanujemy cudzą własność i wyposażenie szkoły.
10.punktualnie przychodzimy na zajęcia
11.nie używamy telefonów komórkowych na lekcjach

1 1 1
2009-11-11T14:01:37+01:00
1. Nie powinien wagarować .
2 . Nie powinien wyrażać się "brzydko " do nauczycieli .
3 . Słuchać na lekcji .
4 Nie dokuczać młodszym .
5 . Nie wyśmiewać się z kolegów i koleżanek .
6 . Nie bić .
7 . Nie brać używek i nie palić papierosów .
8 . Być przygotowanym do lekcji .
9 . Słuchać rad nauczycieli jeśli nie umiesz sobie z czymś poradzić w nauce .
10 . Nie kablować .