Nasycony roztwor azotanu(5) amonu w temperaturze 20 stopni celciusza mozna otrzymac przez rozpuszczenie 189,9 gramow azotanu (5) amonu w 100 gramach wody.oblicz steżenie procentowe nasyconego roztworu tej soli w temperaturze 20 stopni celciusza

2

Odpowiedzi

2009-11-11T14:12:55+01:00
Ze wzoru na stężenie procentowe
Cp=100%*m_s/m_r-ru
masa substancji rozpuszczonej:m_s=189,9g
masa roztworu=masa rozpuszczalnika+masa substancji rozpuszczonej: m_r-ru=100g+189,9g=289,9g
Cp=100%*189,9/289,9=65,5%
2009-11-11T16:34:46+01:00
C%=ms*100%/mr
mr=ms+mw
mr=189,9g+100g=289,9g
C%=189,9g*100%/289.9g≈65,5%
Odp. Stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli w temperaturze 20 stopni Celcjusza jest równe ok. 65,5%