Odpowiedzi

2009-11-11T14:19:46+01:00
1 - połaczenie szeregowe.
I= I₁ = I₂ = I₃ = I₄
U = U₁ + U₂ + U₃ + U₄
R = R₁ + R₂ + R₃ + R₄ - opor zastepczy

R= 4×50 om = 200om
R=U/I
I = U/R
I = 230V/200om = 1.15A

2 - połączenie szeregowe
I = I₁ + I₂ + I₃ + I₄
U = U₁ = U₂ = U₃ = U₄
I₁ = I₂ = I₃ = I₄
I₁ = U/R1
I₁ = 230V/50om = 4.6A
I = 4×4.6 = 18.4A
2009-11-11T16:38:20+01:00
Połączenie szeregowe
Rw=4*R=4*50=200Ohmów
I=U/R=230/200=1,15A
Połączenie równoległe
Rw=R/4=50/4=12,5 Ohma
I=230/12,5=18,4A