Odpowiedzi

2009-11-11T14:30:40+01:00
A)PbO₂+ 4HCl= PbCl₂+ Cl₂+ 2H₂O
Pb(wart.IV)+2e=Pb(wart.II) r.redukcji
2Cl(wart.-I)-2e=Cl₂(wart.0) r.utleniania

Pb(wartościowość IV) to utleniacz
Cl(wartościowość -I) to reduktor

b)8HI+H2SO4->4I2+4H2O+H2S
2I(wart.-I)-2e=I₂(wart.0)r.utleniania
S(wart.VI)+8e=S(wart.-II)r.redukcji

I(wartościowość -I) to reduktor
S(wartościowość VI) to utleniacz
2009-11-11T16:24:14+01:00
PbO2+4HCl=PbCl2+Cl2+2H2O

+IV------+II
Pb +2e=Pb |*2|*1 Utleniacz,proces redukcji,

-I
2Cl-1e*2=Cl2|*2|*1 Reduktor,proces utleniania


8HJ+H2SO4=4J2+4H2O+H2S

-I---------0
2J-1e*2=J2 |*8|*4 Reduktor,proces utlenienia

+VI----II
S+8e=S |*2|*1 Utleniacz,proces redukcji