Odpowiedzi

2009-11-11T14:15:16+01:00
Każde państwo posiada własne wartości i ideały, ma swoją historię
i bohaterów. Przez to uzyskuje swą odrębność. Pielęgnowanie i rozwijanie swojej państwowości, jest zjawiskiem pozytywnym, dopóki nie przybiera form nacjonalistycznych i szowinistycznych, które prowadzą do odrzucania wartości innych państw, narodów czy mniejszości społecznych.
Moim zdaniem postawa nacjonalistyczna i szowinistyczna jest zagrożeniem dla współczesnego świata. Przykładem są Żydzi, którzy od bardzo wielu lat nie chcą zaakceptować istnienia Palestyńczyków na „Ziemi Świętej”. Każdego dnia na terenach Palestyny i Izraela dochodzi do walk ulicznych
i zamachów terrorystycznych, w których ginie wielu niewinnych ludzi.
W XX wieku skrajną postawę nacjonalistyczno-szowinistyczną przyjął Adolf Hitler. Uznał, że naród niemiecki jest „narodem panów” stworzony
do rządzenia innymi narodami. Swoimi przekonaniami „zaraził” wiele osób skupionych wokół niego i wraz z nimi wyruszył na podbój Europy uśmiercając tysiące „podludzi” w obozach koncentracyjnych. Postawę i czyny Hitlera, można traktować jako przestrogę dla współczesnych narodów.
Również w starożytności można doszukać się idei nacjonalistycznych
np. u Greków, którzy mieli wysoko rozbudowane poczucie własnej wartości
i wyższości w związku z daleko posuniętym rozwojem cywilizacyjnym.
Uważam, że jedyna dobra postawa to nacjonalizm obronny, który mobilizuje mniejszości narodowe i państwa pozbawione niepodległości do walki politycznej o własną tożsamość, niezależność i własne miejsce w świecie. Przykładem są dawne Republiki Związku Radzieckiego, np. Litwa, Łotwa, Ukraina, Estonia, którym udało się to osiągnąć na mocy porozumień politycznych. Niestety są państwa, które musiały wywalczyć swoją niepodległość na wojnie (jednym z nich była Polska).
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:20:03+01:00
Postawy patriotyczne współczesnych polaków bardzo różnią się
od postaw partiotycznych polaków dawniej.
Teraz Polak nie oddał by życia i nie poświęcił by swojej rodziny dla ratowania Polski,co ważne niektorzy wspolczesni
polacy nie uznają święta niepodległości a wojska boją się jak ognia.
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T14:22:04+01:00
Patriotyzm - to słowo oznacza - być sprawiedliwym i uczciwym wobec swojego ojczystego kraju. Dla każdego państwa na całym świecie wyszczególnione jest: szczerość, miłość do ojczyzny, sprawiedliwość, wolność, prawo. Gdy jakiś kraj będzie miał problemy z pewną grupą mniejszości lub większości np. strajki. Niektóre z wymienionych powyżej przykładów - rujnuje się i aby to odbudować trzeba ustalić odpowiednie środki, takie, które każdemu dogodzą i nie będą zbyt drastyczne. Zazwyczaj stosuje się podwyżki (bo zwykle po to są strajki). Ale aby je omijać szerokim łukiem, należy każdego obywatela umieścić na tym samym poziomie co innych.
6 2 6