Odpowiedzi

2009-11-11T14:19:24+01:00
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:38:37+01:00
Przyrost naturalny-różnica między liczbą urodzeń i zgonów w jednym roku na 1000 osób podawana w promilach.
Dodatni to liczba urodzeń wyższa niż zgony w danym roku a ujemny to liczba zgonów wyższa niż liczba urodzeń.
5 4 5
2009-11-11T14:49:51+01:00
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym.
1 1 1