*Podaj nazwę tętnicy,w której płynie krew odtlenowana, i żyły, w której płynie krew natlenowana.
*opisz drogę cząsteczek glukozy, które zostały whłonięte w jelicie cienkim, a posłużyły jako substrat oddechowy komórkom mózgu. Nazwij naczynia krwionośne, narządy i część serca, przez które te cząsteczki przepływają.
*Żyła wątrobowa, tętnica wątrobowa, żyła wrotna.
Które z tych naczyń zawiera krew o najwyższej zawartości tlenu, a w którym stężenie glukozy jest najbardziej zmienne? odp. uzasadnij.
*wyjasnij, dlaczego mięśniowi sercowemu nie wystarczy odżywianie i natlenianie krwią przepływającą prze komory i przedsionki.
* wyjaśnij jak nazywa się i jak zbudowany jest układ krążenia odżywiający i natleniający mięsień sercowy.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T21:48:12+01:00
1. tętnica płucna, żyły płucne
5.jest to mały obieg krwi
prawa komora serca-> tętnica płucna,nazywana pniem płucnym,rozdzielająca się na pień prawy idący do prawego płuca i lewy do lewego płuca->tętnice i tętniczki plucne->naczynia włosowate płuc->żyłki i drobne żyły płucne->żyły płucne(2 prawe i 2 lewe)-> lewy przedsionek serca.
1 5 1