Odpowiedzi

2009-11-11T14:30:23+01:00
54 km/h = 15 m/s
a = v/t = 15/10 = 1,5 m/s²
s= at²/2 = 1,5 × 10² / 2 = 75 m

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T14:32:37+01:00
V - prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym = v₀ + at
v₀ - prędkość początkowa = 0 stąd v = at
a - przyspieszenie
t - czas ruchu = 10s
v - prędkość = 54 km/h = 15 m/s
v = at
a = v/t = 15 /10 = 1,5 m/s² - przyspieszenie samochodu
s - droga bez prędkości początkowej = at²/2 = 1,5 razy 10²/2 =
= 1,5 razy 50 = 75 m
2009-11-11T14:33:37+01:00
V = 54km/h = 15 m/s
t = 10s

a = v/t

a = 15m/s / 10s
a = 1,5 m/s²

s = a * t²/2

s = 1,5m/s² * (10s)²/ 2
s = 1,5m/s² * 100s²/2
s= 150m / 2
s = 75 m