Odpowiedzi

2009-11-11T14:48:45+01:00
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier. W rezultacie również na ziemiach Polski wytworzyły się stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.
Moim zdaniem odzyskanie niepodległości miało ogromne znaczenie dla całego narodu polskiego. W zmienionych warunkach przeważająca większość ludności polskiej zyskała możliwość swobodnego rozwoju życia narodowego. Zlikwidowane zostały granice, które dzieliły kraj. Ułatwiło to przenikanie kultury i oświaty w ojczystym języku do mas ludowych, co wpłynęło na lepszy rozwój życia politycznego. Również dla krajów Europy Polska nabrała większego znaczenia – stała się państwem niezależnym i usamodzielnionym. Trzeba także nadmienić, że położenie Polski w sercu Europy nie było bezpieczne. Odrodzonemu państwu zagrażali potężni, wrogo nastawieni sąsiedzi (np.: Niemcy). 11. listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, to znaczy – stała się państwem niezależnym od innych narodów. Także tego samego dnia Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem polskim. Uważam 11. listopada za istotną datę dla naszego narodu, ponieważ tego dnia Rzeczpospolita stała się państwem niezależnym od innych krajów, mogącym samodzielnie decydować o swoim rozwoju i przyszłości.
1 3 1