Odpowiedzi

2013-07-01T13:29:38+02:00

Po II Wojnie Światowej Niemcy podzielono na 4 strefy okupacyjne: francuską, brytyjską, radziecką i amerykańską. W 1947 roku połączono strefę amerykańską i brytyjską tworząc Bizonię, a w 1949 roku do Bizoni dołączyła także francuska strefa tworząc Trizonię. Niedługo potem utworzono Republike Federalną Niemiec. W odpowiedzi na to władzę radzieckie postanowiły utworzyć ze swojej strefy własne państwo niemieckie. W ten sposób 7 października 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna w pełni uzależniona od ZSRR. 

5 2 5