Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątej równej 3,6cm.
a)Wykonaj rysunek pomocniczy graniastosłupa.
b)Oblicz jego objętośc,wiedząc,że wysokośc graiastosłupa jest o 1,4cm dłuzsza od przyprostokątnej podstawy.

1

Odpowiedzi

2009-03-23T18:40:30+01:00
B)
dane:
a - przyprostokątna w trójkącie =3,6
h - wysokość w trójkącie =3,6
H - wysokość graniastosłupa =3,6+1,4=5
P - pole podstawy
oblicz:
V=?
rozwiązanie:
V=P×H
P=½ah
P=½×3,6×3,6=6,48cm²
V=6,48×5=32,4cm³
odp. Objętość tego graniastosłupa wynosi 32,4cm²