Zad 1
Wskaż reakcje syntezy,analizy i wymiany w poniższych przykładach.
A)wodór+azot -------> amoniak
B)tlenek srebra (I) + Wodór -------> srebro + woda
C)cynk + tlen --------> tlenek cynku
D)magnez + siarka -------> siarczek magnezu
E)wapień ------> wapno palone + tlenek węgla (IV)
F)wodór + siarka ------> siarkowodór
zad 2
Uzupełnij zpisy przebiegu reakcji chemicznej.Okleśl typ reakcji chemicznej.
A)tlen +........ ------> tlenek węgla (IV)
B)......... -------> tlen + wodór
C)żelazo + tlen -------> ..............
D) chlorowodór ---------> ........... + .............

1

Odpowiedzi

2009-11-11T15:33:19+01:00
1.
A. Syntezy
B. Wymiany podwójnej
C. Syntezy
D. Syntezy
E. Analizy
F. Syntezy

2.
A. węgiel r. syntezy
B. woda r. analizy
C. tlenek żelaza r. syntezy
D. chlor + wodór r. analizy
13 5 13