Odpowiedzi

2009-11-11T15:41:25+01:00
Hiob jest wzorem dla innych cierpiących, którzy bezustannie zwracają się do Boga aby uzyskać u Niego wsparcie i odpowiedź na pytanie: dlaczego ja? Ciekawy jest skutek owego nawoływania Hioba. Oto wbrew opinii "życzliwych" przyjaciół Bóg odpowiada Hiobowi. Jego odpowiedź jest inna niż ta której oczekuje Hiob. (Na ostateczne wyjaśnienie i zrozumienie Tajemnicy cierpienia ludzkość wraz z Hiobem musi jeszcze poczekać -- myślę, że do Sądu Ostatecznego). W odpowiedzi Bóg odkrywa swoją moc. Jawi się jako wszechmocny, nieskończenie wyższy od człowieka, ale jednocześnie bardzo bliski człowiekowi. Bóg słucha i troszczy się o swoje dzieci. Hiob może więc zobaczyć swoje doświadczenie wpisane w działanie Boga. JHWH jest Bogiem, który nie działa w sposób nieobliczalny. On prowadzi człowieka swoimi drogami. Chociaż pytania Hioba pozostały bez odpowiedzi, on sam spotkał Boga, poznał Go. Znając Boga łatwiej będzie Hiobowi zaufać Mu w sprawach, których on sam nie rozumie.