Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T14:56:56+01:00
No i proszę. Mówisz masz !

Wiązanie kowalencyjne (atomowe) – wiązanie chemiczne, jest to pojęcie, które mówi nam o tym, że atomy mogą się razem łączyć poprzez działanie wspólnych par elektronowych.

Wiązanie jonowe – wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów po wstałych z atomów.
Jon – cząsteczka obdarzona ładunkiem elektrycznym, może być dodatki lub ujemny.

Kation – jest to jon dodatni.

Anion – jest to jon ujemny.

Wzór sumaryczny – wzór uwzględniający rodzaj i liczbę atomów.

Wzór strukturalny – wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów, a także liczbę wiązań chemicznych.

Pozdrawiam.
1 4 1
2009-11-11T15:02:03+01:00
Jonowe - kiedy atomy znacznie różnią się elektroujemnością jeden z atomów przejmuje elektrony drugiego przez co powstaje 1 naładowany dodatnio i 1 ujemno. krążą one wokół siebie i nie mogą się zbytnoi oddalac od siebie

kowalencyjne - atomy wytwarzają wspólną parę lub pary elektronów

wzór sumaryczny- określa rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce związku; np. dla wody: H2O, składa się z liter i cyfr

wzór strukturalny - określa sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce związku; np. dla wody: H–O–H,

jon - atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

kation - jon naładowany dodatnio

anion - jon naładowany ujemnie
2009-11-11T15:05:25+01:00
Wiązanie kowalencyjne - występuje gdy łączą się ze sobą atomy tego samego pierwiastka który jest gazem i niemetalem np. O₂, H₂.

Wiązanie jonowe - polega na łączeniu się jonów powstałych z atomów. Jony mogą być dodatnie i ujemne.

Wzór sumaryczny - zapisy podające ilościowy skład cząsteczki związku chemicznego np. H2O.

Wzór strukturalny - inaczej kreskowy, wzór określający sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce związku; np. dla wody: H–O–H.

Jon - jest to atom lub grupa atomów obdarzonych ładunkiem elektrycznym.

Kation - jon dodatni, tworzą je atomy metali na skutek oddawania elektronów.

Aniom - jon ujemny, tworzą atomy niemetali na skutek przyjmowania elektronów