Kapitał 30 000 zł wpłacono do banku na 4% w stosunku rocznym. Oblicz odsetki uzyskane po 2 latach ( odliczając 20%podatku od odsetek)


Liczby mieszkańców (w przybliżeniu) Polski, Czech i Słowacji są w stosunku 390:103:54. Różnica liczb mieszkańców w Czechach i Słowacji jest równa 4,9 mln osób. Ilu mieszkańców jest w każdym z tych krajów?


PILNE!

2

Odpowiedzi

2009-11-11T15:04:20+01:00
1.
30 000 razy 4% =1200
po roku- 30 000 + 1200= 31 200.

31200 razy 4%= 1248
po dwoch latach- 31200+1248= 32448

32440-20%= 32440- 648,80 = 31791,2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:56:12+01:00
Zad.1
1. rok
80% *(4% * 30 000) = 80% * 1200 = 960zł
80%*(4% * (30 000+960)) = 80% * 1238,4 = 990,72

odsetki:
960+ 990,72 = 1950,72złzad.2

390x - Polska
103x - Czechy
54x - Słowacja

103x-54x = 4 900 tys
49x = 4 900 tys
x = 100 tys = 0,1mln

Polska:
390 * 0,1 = 39mln

Czechy:
103 * 0,1 = 10,3mln

Słowacja:
54*0,1 = 5,4mln


Pozdrawiam! :)