Odpowiedzi

2009-11-11T15:05:08+01:00
X0+H₂O--->X(OH)₂

mX(OH)₂=74u
2mO=2*16u=32u
2mH=2*1u=2u
74u-(32u+2u)=40u =>Ca
2009-11-11T15:06:24+01:00
Me²⁺(OH)₂⁻

2*(16u+1u)=34u

74u-34u=40u

Wapń


2009-11-11T15:06:29+01:00
X(OH)₂=74u
2(tleny)=32u
2(wodory)=2u
x=74-34
x=40u
czyli jest to wapń