Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:13:46+01:00
Więź społeczna - wszelkie stosunki, podobieństwa i zależności łączące członków zbiorowości. Istnienie różnych rodzajów więzi społecznych umożliwia wyodrębnianie grup społecznych i wspólnot,z których każdej odpowiada inny rodzaj więzi(np. rodzinna, narodowa). Więż społeczna łączy ludzi ze sobą, jest podstawą poczucia przynależności do grupy oraz gotowości do współdziałania i wywiązywania się ze swych obowiązków.