Odpowiedzi

2009-11-11T15:24:17+01:00
(⁴/₉)⁻³/₂ * ((0,125)* ¹/₁₂)⁴ = 8/27 * ∛0,125 = 8/27*1/2 = 8/54 = 4/27

2,5*10⁻¹⁵ * 2*10¹⁸ = 5*10⁻³ = 5*1/1000 = 5/1000 = 1/200

Trzeba było napisać, że w tym pierwszym to potęgi :)
1 5 1