Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T15:32:26+01:00
Skuteczną likwidację wrogów oraz agresywną i sukcesywną politykę zewnętrzną.
Iwan zmierzał do odsunięca bojarów od polityki państwa, ograniczył znacznie ich wpływy.Celem było przede wszystkim wzmocnienie samodzierżawia umożliwić miały nowemu carowi skuteczną likwidację wrogów oraz agresywną i sukcesywną politykę zewnętrzną.Zorganizował lokalną administrację, ściśle podporządkował sobie zarządców poszczególnych ziem, zreformował finanse państwa, ujednolicił kodeks praw (Sudiebnik) obowiązujący w całej Rosji.
2009-11-11T15:40:42+01:00
Skuteczną likwidację wrogów oraz agresywną i sukcesywną politykę zewnętrzną.
Iwan zmierzał do odsunięca bojarów od polityki państwa, ograniczył znacznie ich wpływy.Celem było przede wszystkim wzmocnienie samodzierżawia umożliwić miały nowemu carowi skuteczną likwidację wrogów oraz agresywną i sukcesywną politykę zewnętrzną.Zorganizował lokalną administrację, ściśle podporządkował sobie zarządców poszczególnych ziem, zreformował finanse państwa, ujednolicił kodeks praw (Sudiebnik) obowiązujący w całej Rosji.
2009-11-11T17:47:34+01:00
Rządy Iwana IV:
Utworzył specjalne odziały , które dbały o bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozprawiały się krwawo z bojarami , mieszczanami i chłopami, których podejrzewano o krytykę cara.
Fundował nowe klasztory, zorganizowano arcybiskupstwo na Syberii.
Iwan IV umocnił obronność kraju, wzniósł twierdze nad Donem w celu zabezpieczenia przed najazdami Tatarów.
Wprowadził reformę ziemską.