Miejsce Piastowe położone jest 6 km na południe od Krosna, na pięknym wzgórzu. Przez zachodnią część osady płynie rzeka Lubatówka, do której wpływa od wschodu Iwonka. W centrum (rondo) krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu, od Jasła przez Krosno, wiedzie droga do Sanoka (DK28) i dalej na wschód do Przemyśla do granicy Polski z Ukrainą. I z północy od Rzeszowa na południe droga międzynarodowa E371 (DK9) do granicy ze Słowacją.Przy naszej szkole istnieją Warsztaty Szkolne, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Bogate wyposażenie pracowni, duże doświadczenie zawodowe nauczycieli, gwarantują wysoki poziom kształcenia praktycznego, duże umiejętności zawodowe absolwentów szkoły oraz łatwą adaptację zawodową po podjęciu pracy.


Mógłby mi to ktoś przetłumaczyć na jezyk angielski??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:20:03+01:00
Piastowe place is situated 6 km south of Krosno, on the mountain. The western part of the settlement Lubatówka river, which influences from the east Iwonka. In the center (roundabout) intersect major routes. From the west, from Jaslo by Krosno, leads the way to Sanok (DK28), and further to the east of Przemysl to the Polish border with Ukraine. And from the north to the south of Rzeszow international road E371 (DK9) to the border with Slovakia.

At our school, there are workshops in school, where students take practical classes. Extensive laboratory equipment, teacher training experience, guarantee a high level of practical training, high school graduates the professional skills and easy adaptation of the profession of their career.

Proszę ;)
Mogą być błędy bo na szybko, ale mam nadzieje ze dobrze ;)

PS
Chodzę to klasy dwujęzycznej( z angielskim) dlatego tak szybko mi poszło :P:P
1 5 1