Zad1
Obwód prostokąta jest równy 2,2dm. Jeden bok jest o 1cm dłuższy od drugiego. Oblicz pole tego prostokąta. Podaj obliczenia.
Zad2
Oto rozwiązanie pewnego zadania.
Łączny wiek Kasi i Tomka: 26
Różnica wieku Kasi i Tomka: 2
Wiek Tomka: ( 26-2): 2= 24:2= 12
Wiek Kasi: 12+2=14
Zaproponuj treść tego zadania.

Zad3
Obwód prostokąta jest równy 60 cm. Jeden z boków jest 2 razy dłuższy od drugiego. Oblicz długości tych boków. Oblicz pole tego prostokąta. Podaj obliczenia.

Proszę pomóżcie pierwsza osoba dostanie najlepszą odpowiedź

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:22:55+01:00
Zad. 1.
x - jeden bok

2x + 2(x+1cm) = 22cm
4x = 20cm
x = 5cm
P = x(x+1cm) = 5cm * 6cm = 30cm²

Zad. 2.
Kiedy Kasia miała 2 lata urodził się jej brat Tomek. Teraz suma ich wieków wynosi 26 lat. Ile lat ma rodzeństwo?

Zad. 3.
x - krótszy bok
2x + 2*2x = 60cm
6x = 60cm
x = 10cm

P = x * 2x = 10cm * 20cm = 200cm²
5 3 5
2009-11-11T15:23:12+01:00
Zad.1.
2,2 dm = 22cm
pierwszy bok - 5cm
drugi bok - 6cm
2*5cm+2*6cm=22cm=2,2dm
P=5x6=30cm kwadratowych

Zad.2.
Kasia i Tomek łącznie mają 26 lat. Kasia jest o 2 lata starsza od Tomka. Ile lat ma Tomek, a ile Kasia?

Zad. 3.
x - krótszy bok
2x + 2*2x = 60cm
6x = 60cm
x = 10cm
P = x*2x=10*20=200cm²
4 5 4
2009-11-11T15:29:15+01:00
1.
1 bok = 1+x
2 bok= x
obwód= 2.2dm=22cm
x+1x+1+x+x=22
2+4x=22
4x=22-2
4x=20 \÷4
x= 5cm
rozwiązanie 1bok- 6cm 2 bok-5cm
P= 5×6=30cm²
2.
Kasia i Tomek mają łącznie 26 lat. Kasia jest starsza od Tomka o 2 lata. Ułóż równanie.
3.
obw=60cm
1 bok- x
2bok- 2x
obl: 2x+x=60
3x=60 /÷3
x=20cm
rozwiązanie 1 bok 20 cm 2 bok 40 cm
P= 20×40=80 cm²
4 5 4