Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej
a) HI→.....+.....
b).....←→H⁺ + CIO⁻
c) HNO₃←→......+.....
d)....←→3 H⁺ + PO₃³⁻
e)HCIO₄→.....+.....
F).....→ H⁺ +Br⁻
g)H₃BO₃→.....+....
NAD KAŻDYMI STRZAŁKAMI JEST H₂O. TE PODWÓJNE STRZAŁKI SA JEDNA POD DRUGA

2

Odpowiedzi

2009-11-11T15:26:47+01:00
A) HI→H⁺+I⁻
b)HClO←→H⁺ + CIO⁻
c) HNO₃←→H⁺.+NO₃⁻
d)H₃PO₃←→3 H⁺ + PO₃³⁻
e)HCIO₄→H⁺.+ClO₄⁻
F)HBr→ H⁺ +Br⁻
g)H₃BO₃→3H⁺+BO₃³⁻
23 4 23
2009-11-11T16:47:48+01:00
A. H⁺ + I ⁻
b. HClO
c. H⁺+ NO₃ ⁻
d. H₃PO₄
e. H⁺ + ClO₄⁻
f. HBr
g. 3H⁺+ BO₃3⁻
w ostatnim to 3 na gorze ;d
6 3 6