1.Przeksztalc podane zdania, zamieniajac tam,gdzie to mozliwe,formy strony cynnej na formy strony biernej.
a) ,,Pieśń o Rolandzie" spisano na przełomie XI i XII wieku.
b) Opowiada ona o wyprawie Karola Wielkiego do Hiszpanii zajętej przez Saracenów
c) Wojska saraceńskie podstępnie zaatakowały tylną straż Franków w wąwozie roncevaux
d) Oddziałem tym dowodził ulubieniec króla, najdzielniejszy rycerz frankoński, Roland.
e) Saraceni mieli zdecydowaną przewagę liczebną.
f) Przyjaciel Rolanda, Oliwier, wielokrotnie prosił go o wezwanie na pomoc reszty wojska.
g) Roland obawiał się jednak stracić honor i sławę najdzielniejszego rycerza.
h) Króla Karola wezwano za późno.
i) Saraceni wybili oddział Rolanda.
POTRZEBNE JEST MI TO NA JUTRO DO 9.30
ZA PODANE ROZWIĄZANIA Z GÓRY DZIĘKUJE :)

1

Odpowiedzi

2009-11-11T16:12:40+01:00
A)"Pieśń o Rolandzie" spisana została na przełomie XI i XII wieku.
c)tylna straż Franków została podstępnie zaatakowana przez wojska saraceńskie.
d)oddział ten dowodzony był przez króla, najdzielniejszego rycerza frankońskiego, Rolanda.
f)Roland był wielokrotnie proszony o wezwanie na pomoc reszty wojska przez swojego przyjaciela - Oliwera.
h)król Karol został wezwany za późno.
i)oddział Rolanda został wybity przez Saracenów.
2 4 2