Odpowiedzi

2009-11-11T15:39:18+01:00
Pole trojkata o danych wierzcholkach obliczamy ze wzoru:

P=½ ×| a1b2+b1c2+c1a2-c1b2-a1c2-b1a2 |

Wiec policzmy:)

a)

P=½×(2 -6 +8 +2 -2 -24) = 1/2 × 20 = 10

b)

B)K+(-2,3),L=(-2,1),M=(0,0)
P=½×(-2 +0 + 0 + 0 + 0 + 6) = 2