Odpowiedzi

2009-11-11T15:30:53+01:00
Ciemność od zarania dziejów była synonimem zła i kojarzona była z szatanem i demonami.Pierwszą pisemną wzmianką potwierdzającą to twierdzenie jest Biblijna Księga Rodzaju, w której opisano pracę Boga Jahwe nad stworzeniem świata. Jego pierwszą czynnością było oddzielenie światła od ciemności i światło zapoczątkowało życie we wszystkich jego przejawach. Potwierdzeniem jest cytat "Niechaj się stanie światłość" Samego Boga pisarze biblii wielokrotnie opisywali słowami "Pan światła", "Bóg jasności" co jest dowodem na to, że od początku istnienia ludzkości światłość była kojarzona z dobrem, radościa i życiem. Dzięki światłu słonecznemu może istnieć życie na Ziemi, jest ono warunkiem niezbędnych procesów fotosyntezy, kwitnienia kwiatów i innych roślin. tak istotnych w ogromnym łańcuchu pokarmowym od prymitywnych roślinek, poprzez zwierzęta, na człowieku kończąc.Pisząc o świetle i jego korzyściach dla ludzkości nie mamy na myśli tylko literalnego swiatła emitowanego przez słońce, chociaż jego zalet trudno przecenić
1 5 1