Uzupełnij slownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy napisz substraty(S) produkty(P) pierwiastki (PCh) i zwiąski chemiczne (ZCh)
a) siarka + ................ ----> siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej...........................
S: ............................. P:....................................
PCh:...........................ZCh: ................................
b)tlenek miedzi + ..............----->tlenek węgla +.............
Typ reakcji chemicznej...........................
S: ............................. P:....................................
PCh:...........................ZCh: ................................
c) chlorowodór ------> ............... + .......................
Typ reakcji chemicznej...........................
S: ............................. P:....................................
PCh:...........................ZCh: ................................
d) chlorek miedzi + magnez ----------> ..............+ miedz
Typ reakcji chemicznej...........................
S: ............................. P:....................................
PCh:...........................ZCh: ................................
Proszę napiszcie jak najszybciej dziękuję:-)

2

Odpowiedzi

2009-11-11T15:41:55+01:00
A) siarka +wapń ----> siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej. reakcja syntezy
S: siarka wapń P:
PCh:
ZCh:
b)tlenek miedzi + węgiel----->tlenek węgla +miedź
Typ reakcji chemicznej. reakcja wymiany
S: tlenek miedzi i węgiel P: miedź , tlenek
PCh:miedź węgiel ZCh: tlenek węgla, tlenek miedzi
c) chlorowodór ------> chlor + wodór
Typ reakcji chemicznej. reakcja analizy
S: chlorowodór P: chlor, wodór
PCh:chlor
ZCh: chlorek
d) chlorek miedzi + magnez ---> magnez + miedz
Typ reakcji chemicznej. reakcja analizy
S: chlorek miedzi , magnez
P: miedź, magnez
PCh: chlorek magnezu
ZCh: magnezTyle rozumiem ;]
185 3 185
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:59:08+01:00
A) wapń
typ reakcji: synteza
S: siarka, wapń
P: siarczek wapnia
PCh: Siarka (S), wapń (Ca)
ZCh: siarczek wapnia (CaS)

b) węgiel, miedź
typ reakcji: wymiany podwójnej
S: tlenek miedzi, węgiel
P: tlenek węgla, miedź
PCh: Miedź (Cu), Węgiel (C), Tlen (O)
ZCh: tlenek miedzi (CuO) oraz tlenek węgla IV (CO₂)

c) chlor, wodór
typ reakcji: analizy
S: chlorowodór
P: chlor, wodór
PCh: Chlor (Cl), Wodór (H)
ZCh: Chlorowodór (HCl)

d) chlorek magnezu
typ reakcji: wymiany podwójnej
S: chlorek miedzi, magnez
P: chlorek magnezu, miedź
PCh: Miedź (Cu), Magnez (Mg), Chlor (Cl)
ZCh: chlorek miedzi (CuCl₂) oraz chlorek magnezu (MgCl₂)
521 4 521