Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawadz boczna ma 20 cm a podstawa jest
a)trapezem rownoramiennym o bokach 10cm, 6cm, 4cm, i 4cm
b)rabem o przekatnych 12cm i 16 cm
d)trapezem równoramiennym o podstawach 3cm i 9cm wysokosci 4cm

1

Odpowiedzi

2009-05-04T19:32:18+02:00
A)
z twierdzenia Pitagorasa
4²=2²+x²
x²=16-4
x=√12
x=2√3

Pp=0,5×(10+6)×2√3
Pp=16√3

Pb1=10×20=200
Pb2=6×20=120
Pb3=4×20=80

O=Pp×2+Pb3×+Pb1+Pb2
O=16√3×2+80×2+200+120
O=32√3+480

b)
Pr=0.5×12×16
Pr=96

P np. kwadratu=a²
96=a²
a=√96
a=4√6

O=4×20×4√6+2×96
O=512√6

c)