Odpowiedzi

2009-11-11T15:34:51+01:00
20*10%=2
2/25*100%=8%

ODP. stęzenie po dolaniu wody wynosi 8%
2009-11-11T15:49:42+01:00
Mr = 20g
Cp1 = 10% = 0,1

Ze wzoru Cp=ms/mr*100% obliczamy ms, która po dolaniu wody pozostanie bez zmian.

ms = Cp*mr
ms = 0,1*20 = 2g

Po dolaniu wody zmieni się mr, ponieważ mr = ms+mrozp, czyli nowa masa roztworu wynosić będzie

mr = 20 + 5 = 25g

Teraz, mając wszystkie dane obliczamy Cp

Cp = ms/mr*100%
Cp = 2/25*100% = 8%
2009-11-11T15:54:52+01:00
Oblicz najpierw masę substancji rozpuszczonej w 10% r-rze,w nowym roztworze będzie ona taka sama
Cp=(ms:mr)*100%
10%=(ms:20)*100%
ms=2g

do 20g tego roztworu dodano 5g wody,zatem masa roztworu wynosi 20+5=25g
Cp=(2:25)*100%
Cp=8%-takie jest stężenie roztworu po dodaniu 5g wody