Odpowiedzi

2009-11-11T15:40:38+01:00
. Do ochrony zaleca się używanie m.in. preparatów: Alfamor 050 SC (dawka 0,15–0,2 l/ha), Dimilin 25 WP (0,25 kg/ha), Ofunack 400 EC (0,6–1,2 l/ha), Reldan 400 EC (1,2 l/ha), Spruzit 0,4 EC (0,6–0,9 l/ha), Trebon 10 SC (0,6 l/ha) lub Zolone 350 EC (0,9–2 l/ha). Młode gąsienice tuż po wylęgu z jaj można zwalczać preparatami biologicznymi zawierającymi kryształki i przetrwalniki bakterii Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) np. Biobit 3,2 WP (0,5–1,5 l/ha) lub Dipel 3,2 WP (0,5–1 kg/ha). Nieliczne wystąpienie wszystkich tych szkodników — poniżej progu szkodliwości — nie wpływa na zmniejszenie plonu warzyw, w takim przypadku nie ma potrzeby ich zwalczania.
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:50:31+01:00
Gdy zauważamy na kapuście takie szkodniki jak: bielinek kapustnik czy bielinek rzepnik. Zwalczanie polega na niszczeniu chwastów i opryskiwaniu roślin pyretroidami albo preparatami bakteryjnymi. Preparaty te nie są toksyczne dla ludzi i zwierząt. Są selektywne co oznacza że niszczą gąsienice motyli nie niszcząc przy tym owadów pożytecznych. Nie stanowią ponadto żadnego zagrożenia dla środowiska. W ogródkach przydomowych i na działkach można niszczyć jaja a gąsienice zbierać ręcznie.
21 4 21
2009-11-11T15:51:15+01:00
Gąsienice bielinka kapustnika prawie przez cały okres swego rozwoju pozostają na roślinie, na której się wylęgły — łatwo więc zauważyć liczną ich grupę ogołacającą blaszki liściowe. Do niedawna był to jeden z najgroźniejszych szkodników kapusty, jednak od kilku lat obserwuje się stopniowy spadek jego liczebności i znaczenia. Na taką sytuację może mieć wpływ wiele czynników, na przykład, upalna pogoda wiosną może powodować osypywanie się słabo przytwierdzonych do liści jaj. Gwałtowne opady deszczu strącają gąsienice na ziemię, gdzie zamierają one lub stają się pożywieniem dla drapieżców. Jaja i gąsienice są także często atakowane przez pasożyty. Obliczono, że ze stu jaj złożonych przez samicę bielinka kapustnika rozwijają się zaledwie trzy motyle. Możliwe więc, że coraz bardziej powszechne stosowanie — selektywnych środków ochrony roślin, poprawiło warunki rozwoju organizmów pasożytniczych, które ograniczają liczebność tego szkodnika.
7 3 7