Odpowiedzi

2009-11-11T15:52:31+01:00
My favourute day is Saturday. Saturday is good. I always play football and basketball in saturday. This is day free. I love saturday.
Prosze daj naj mam tylko 30pkt ;(((( .............

Mój ulubiony dzięń to sobota. Sobota jest świetna. Ja zawsze gram wtedy w piłkę nożną i koszykówke. To jest dzień wolny. Kocham Sobotę.
1 5 1
2009-11-11T15:54:06+01:00
My favourite day of week is sunday.
Moi ulubionym dniem tygodnia jest niedziela.

I wake up late and than I slowly wash up.
Wstaję późno i potem myję się.

I eat breakfast with my family.
Jem śniadanie z moją rodziną

We are talk about what we do next in Sunday.
My rozmawiamy o tym co będziemy robić w sobotę.

At 11 a.m. I go with my parents to church.
O 11 rano idę z rodzicami do kościoła.

At 12 a.m all my family go to my grandparents on dinner.
O 12 rano cała moja rodzina jedzie do dziadków na obiad.

About 4 p.m. we go back at home.
Około 4 popołudniu wracamy do domu.

Before we go to bed we watch TV.
Zanim idziemy spać oglądamy TV.

I go sleep at 10 p.m. and I think what will happen tommorow.
Ide spać o 10 po południu i myślę co stanie się jutro.