Odpowiedzi

2009-05-04T17:44:15+02:00
roboty publiczne dla bezrobotnych
- pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw
- szkolenie i przekwalifikowanie osób nie mogących znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie
- zasiłki dla bezrobotnych
- świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury - pośrednictwo pracy- ułatwienia w procedurze zakładania firm i stosowanie ułatwień finansowych dla indywidualnych przedsiębiorstw
1 3 1