Uzupełnij zdania podanymi wyrazami i wyrażeniami.
gladiator,sprawność fizyczna,gmachy publiczne,niewolnik,świątynie,mumie,rozwój intelektualny,balsamować,Forum Romanum,żeglarze,Tygrys,wylewy rzek,Nil,Eufrat,własność prywatna,Spartakus


Dla rolnictwa starożytnego Egiptu i Mezopotamii bardzo ważne były..................... . W Egipcie był to .....................,a w Mezopotamii ..................... i ...................... .
Grecy i Fenicjanie byli doskonałymi......................... .
W centrum starożytnego Rzymu znajdował się plac nazywany .............................. .......................... .
Otaczały go piękne ............................. oraz.................... .
Człowiekiem nieposiadającym wolności osobistej był ...............,który stanowił .............................................................. innej osoby.
W amfiteatrach publiczność bawiła się, oglądając walki ........................ .
Największe powstanie niewolników wybuchło w Rzymie pod wodzą gladiatora................................ .
Ateńczycy dbali głównie o .............................. ...................... swoich dzieci, natomiast Spartanie o ............................................... .
Egipcjanie .................................... ciała, wykonując mumie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T15:55:24+01:00

Dla rolnictwa starożytnego Egiptu i Mezopotamii bardzo ważne były....wylewy................. . W Egipcie był to ........nil.............,a w Mezopotamii .........eufrat............ i .....tygrys................. .
Grecy i Fenicjanie byli doskonałymi......................... .
W centrum starożytnego Rzymu znajdował się plac nazywany ...........forum romanum................... .......................... .
Otaczały go piękne ......gmachy publiczne....................... oraz.................... .
Człowiekiem nieposiadającym wolności osobistej był .......niweolnik........,który stanowił .......własność prywatną....................................................... innej osoby.
W amfiteatrach publiczność bawiła się, oglądając walki ....gladiatorów.................... .
Największe powstanie niewolników wybuchło w Rzymie pod wodzą gladiatora.........spartakusa....................... .
Ateńczycy dbali głównie o .............................. ...................... swoich dzieci, natomiast Spartanie o ............................................... .
Egipcjanie ..............balsamowali...................... ciała, wykonując mumie
2009-11-11T16:07:49+01:00
Wylewy, Nil, Eufrat i Tygrys, zeglazami, Forum Romanum,