1.andrzej kupił książkę za 9zł i 30gr
przeznaczył na nią trzy piąte swoich oszczędnosci.
ile wynosiły oszczednosci andrzeja przed zakupem ksiazki??
ile wynosiły oszczędności andrzeja po zakupie ksiazki??
pilnie!!!!!!!!!!!!!
2.ola potrzebuje dwie całe i jedną czwartą m materiału,a jej mama półtora razy więcej.ile metrów materiału trzeba kupic aby uszyc spodnice dla oli i jej mamy??
pilnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-11T15:58:31+01:00
9,3 × 0,6 = 5,58

Oszczędności andrzeja przed zakupem:
5,58 + 9,30 = 14,88 zł

Oszczędności Andrzeja po zakupie:
14,88 - 9,30 = 5,58 zł
2009-11-11T15:59:33+01:00
X- całe oszczędności Andrzeja
⅗=9,30/×5
3x=46,50/÷3
x=15,50

15,50-9,30=6,20

O: Przed zakupieniem książki oszczędności Andrzeja wynosiły 15,50. a po zakupie 6,20.

Ola&mama
2¼m+1,5×2¼m=2,25m+1,5×2,25m=2,25m+3,375m=5,625m
O: Trzeba kupić 5,625m materiału.
2009-11-11T16:00:17+01:00
3/5=9.3zł
1/5=3.1zł
5/5=3.1*5=15.5zł
2/5=3.1*5=6.2zł
Odp:Przed kupnem książki oszczędności Andrzeja wynosiły 15.5 zły a po kupnie 6.2zł