Odpowiedzi

2009-11-11T16:02:13+01:00

(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = r^2 - jest to równanie okręgu o środku
w punkcie O =(4,3)
Ponieważ okrąg ma być styczny do osi OY,  promień r musi
być równy 4 - 0 = 4,

zatem
(x- 4)^2 + (y - 3 )^2 = 4^2

Odp.

( x - 4)^2 + ( y - 3)^2 = 16

===========================