Odpowiedzi

2009-11-11T16:03:06+01:00
Chiny-Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku, Uczeń wymienia nazwy kalendarzowych i astronomicznych,Struktura użytkowania ziemi na świecie ulega ciągłym zmianom,Dla grupy krajów wysoko rozwiniętych charakterystyczny jest mały udział w eksporcie,ryz

Holandia-Czynniki pozaprzyrodnicze użytkowanie ziemi Użytki rolne, czyli grunty,Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku,wiatraki,tulipany,eksport
20 2 20